Θέση Εργασίας
There are no translations available.

Η Soft Design, εταιρεία πληροφορικής, ζητά να προσλάβει προγραμματιστή ανάπτυξης εφαρμογών .net.

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για :

 

 • τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών και server-client εφαρμογών
 • την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης
 • την διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης
 • την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα / χαρακτηριστικά :

 

 • Προϋπηρεσία σε προγραμματισμό
 • Γνώση .net (asp mvc, c#, vb)
 • Εμπειρία στην χρήση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MySql, MSSql)
 • Γνώση τεχνολογιών web (html5, css3, xml, xsd)
 • Εμπειρία στην χρήση/διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows Server
 • Θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα οι γνώσεις και η εμπειρία ανάπτυξης ιστοσελίδων σε joomla (php, mysql)
 • Ικανότητα διαχείρισης όγκου εργασίας, χρόνου και πολλαπλών εργασιών
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 

 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it